-->

ઇન્ડિયન એરફોર્સમાં ભરતી અગ્નિવીર 2022 |

 Indian Air Force Agniveer Recruitment 2022 Apply Online | ઇન્ડિયન એરફોર્સમાં ભરતી અગ્નિવીર 2022 | agniveer Recruitment ruls 2022 | Agneevir recruitment 2022 |indian air force bharti

Indian Air Force has released the detailed notification for the Agniveer recruitment under Agneepath scheme. Any youth whose age is between 18 to 23 years and come from any state / city in India can apply in this Indian Airforce Agniveer Recruitment 2022. For more details read the full notification and apply only after that.


Indian Airforce Benefits of Agniveer (Agnipath) Scheme 2022

Indian young people whose age is between 17.5 to 23 years can apply in this Agneepath scheme.

Agneevir recruitment 2022 |indian air force bharti

LIC (LIfe Insurance) : Agniveers will be provided life insurance cover of Rs. 48 Lakhs for the duration of their engagement period as Agniveers in the Indian Airforce.

Agniveer’ Skill Certificate : A skill-set certificate will be given to Aginveer by the Indian Air Force after the completion of the time period.

Agneevir recruitment 2022 |indian air force bharti


Leave : Annual : 30 Days, Sick Leave. Medical advice based.

Every year there will be some kind of benefit in this Agneepath scheme.

Agneevir recruitment 2022 |indian air force bharti

અગ્નિપથ ભરતી માટેની લાયકાત

 • ભરતીની ઉંમર સાડા 17 વર્ષથી 21 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ
 • શૈક્ષણિક લાયકાતઃ 10 કે 12 પાસ
 • ભરતી ચાર વર્ષ માટે થશે
 • ચાર વર્ષ પછી સેવામાં કામગીરીના આધારે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે અને 25 ટકા લોકોને કાયમી કરવામાં આવશે.
 • ચાર વર્ષ પછી જે જવાનો નિયમિત થશે તેમને અગ્નિવીર કહેવામાં આવશે.
 • પ્રથમ વર્ષનો પગાર મહિને 30 હજાર રહેશે
 • ચોથા વર્ષે દર મહિને 40 હજાર રૂપિયા મળશે

Agneepath will allow youth to serve in the armed forces for a period of four years.

The candidates who become Agniveer will get 10% reservation in recruitment in Assam Rifles after 4 years.

Uttar Pradesh / Madhya Pradesh and other states will also give preference to Agniveer in police department recruitment.

Agneevir recruitment 2022 |indian air force bharti

LIC (LIfe Insurance) : Agniveers will be provided life insurance cover of Rs. 48 Lakhs for the duration of their engagement period as Agniveers in the Indian Airforce.

Agniveer’ Skill Certificate : A skill-set certificate will be given to Aginveer by the Indian Air Force after the completion of the time period.


Agneevir recruitment 2022 |indian air force bharti
IMPORTANT LINKHow to Apply for Air Force Recruitment?

 • Candidates who fulfil the required eligibility criteria of Indian Air Force Agnipath Recruitment will have to submit their online applications at the official web portal developed by Indian Air Force. Further, candidates can follow the following steps to proceed with their online application.

 • Scroll down, check Important Link‘s section.
 • Click on Online Application Link.
 • Now, an official web portal will load in the new tab of your browser.
 • In that portal you will get the option to register yourself.
 • After registration, you have to provide all your asked details.
 • After that you have to upload your documents.
 • Now, you have to pay the examination fee.
 • After successful payment, your application will be submitted.
 • Also, you will receive an acknowledgment copy of your submission.
 • Keep that acknowledgment copy for future use.
Note: Candidates are advised to read the official notification carefully before proceeding for the online application process.

Important Date

Air Force Agnipath Recruitment Process Start :- 24 June 2022

Registration Last Date :- Notify Soon

Fee Payment Last Date :- Notify Soon

1st Batch Training Begin :- December 2022

Training Duration :- 10 Week to 06 Months

Post Name – Agneepath Agniveer Scheme 2022

Forces Wise Vacancy Details – 

Indian Air Force – 3,500 Posts

Indian Army – 40,000 Posts

Indian Navy – 2,500 Posts

Category Wise Vacancy Details – 

Total Number of Posts – 46,000+ Posts

Air Force Agniveer Age Limit

Minimum Age Required : 17.5 Years

Maximum Age Limit : 23 Years

Age Limit as on : According to latest notification.

The MHA also decides to give 3 years age relaxation beyond the prescribed upper age limit to Agniveers for recruitment in CAPFs & Assam Rifles. Further, for the 1ST batch of Agniveer, the age relaxation will be for 5 years beyond the prescribed upper age limit. source: HMO India (Twitter)Documents Required

 • Aadhar Card.
 • Date of Birth Certificate (If Available).
 • Educational qualifications Certificate.
 • Residence Certificate.
 • Caste certificate (Exclude General Category).
 • One Passport Size Photographs.
 • For Complete Information Read Notification
Indian Air Force Agniveer Qualification

Candidates must have 10th/ 12th/ Graduate from any recognized board/ university.

For more details read the official notification.

Indian Air Force Agniveer Selection Process

There is no change in the recruitment process. Candidates will be selected as per the earlier rules.

Recruitment will be done on the basis of merit across the country. Those who will be selected in these recruitment exams will get a job for four years